Přihlášky do soutěže

Blahopřejeme k vašemu rozhodnutí přihlásit svoje projekty do 21. ročníku soutěže Zlatý středník a podrobit je tak hodnocení, které vám přinese zpětnou vazbu od profesionálů představujících český a slovenský PR a mediální trh.

Registraci provedete jednoduše ve čtyřech krocích:

  1. Vyberte kategorii, do které projekt přihlašujete.
  2. Vyplňte údaje o projektu a přihlašovateli. POZOR! Doporučujeme si všechny vyplněné informace před odesláním přihlášky zkopírovat (ctrl+c, ctrl+v). kdyby došlo k výjimečným technickým potížím a přihláška se napoprvé neodeslala.
  3. Nahrajte náhledové PDF přílohy, případně vložte odkaz na on-line materiály.
  4. Odsouhlaste podmínky soutěže a odešlete přihlášku.

Kopie vyplněné přihlášky Vám automaticky přijde do vaší e-mailové schránky. Fakturu odešleme v nejbližších dnech, vyčkejte prosím na náš e-mail.

V rámci tištěných materiálů nezapomeňte ideálně zároveň s přihláškou, ale nejpozději do uzávěrky přihlášek 31. března 2022, zaslat tři po sobě jdoucí vydání ve třech výtiscích (časopisy a noviny) či tři výtisky (brožura, katalog, leták, výroční zpráva, kalendář). Fyzické výtisky zasílejte poštou na adresu: PR Klub, z. s., Americká 579/17, 120 00 Praha 2.

Přihlášku můžete vyplnit i ručně a poslat poštou na adresu pořadatele soutěže. Stáhnout si ji můžete ve formátu Word:


* Položky označené hvězdičkou jsou povinné.

Část 1 – Přihlašovaný projekt

Platební podmínky:

Registrační poplatek za každou přihlášku do hlavní kategorie se různí dle data přihlášení projektu.

  • 4 950 Kč (200 €) bez DPH do 31. ledna
  • 5 950 Kč (240 €) bez DPH od 1. února do 28. února
  • 6 950 Kč (280 €) bez DPH od 1. března do 31. března (poslední možné datum pro zaslání přihlášky je 31. března, platí pro Česko i Slovensko)

Cena obsahuje i jeden volný vstup na galavečer s vyhlášením vítězů.

Neziskové organizace se mohou přihlásit do jedné hlavní kategorie zdarma, pokud zpracovatelem většiny projektu typu kampaň není externí agentura či jiný subjekt. Do dalších hlavních kategorií se lze registrovat pouze za standardní poplatek.

Uzávěrka přihlášek je stanovena na 31. března.

400 znaků zbývá
700 znaků zbývá
700 znaků zbývá
700 znaků zbývá
700 znaků zbývá
700 znaků zbývá
700 znaků zbývá
700 znaků zbývá

Oborový sektor

Platební podmínky

  • Přihláška do oborové kategorie je podmíněna přihláškou do jakékoliv hlavní kategorie.
  • Registrační poplatek za každou přihlášku do oborové kategorie je 1 950 Kč (79 €) bez DPH nehledě na datum přihlášení do soutěže.
  • Neziskové organizace se mohou přihlásit do jedné oborové kategorie za poloviční cenu, tj. 975 Kč / 40 € bez DPH, pokud zpracovatelem většiny projektu typu kampaň není externí agentura či jiný subjekt. Další přihlášky podléhají stejným pravidlům jako pro ostatní přihlašovatele.

Část 2 – Nahrání příloh

Přílohy nahrávejte, pouze pokud jsou součástí přihlášky.

Část 3 – Přihlašovatel

Údaje vyplňuje

Dokončení - Odeslání přihlášky

Odesláním závazné přihlášky přihlašujete Vámi vybraný projekt do soutěže Zlatý středník („soutěž“) pořádané spolkem PR Klub, z. s., IČO: 26516535, sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10, zapsaným ve spolkovém rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn.: L 11441 („pořadatel soutěže“) a objednáváte tak zhodnocení tohoto projektu odbornou porotou.

Odesláním závazné přihlášky berete na vědomí, že pořadatel soutěže bude zpracovávat osobní údaje, které jste mu pro účely účasti v soutěži poskytli. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů pořadatelem soutěže naleznete v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů.Podmínky soutěže Zlatý středník