O Zlatý středník bude letos bojovat 165 projektů, druhý nejvyšší počet v historii

01. 03. 2018

Jen těsně pod soutěžním rekordem 170 přihlášek z roku 2007 skončila letošní nominační část odborné soutěže Zlatý středník. Do jejího 16. ročníku se přihlásilo na 165 projektů. Nejvíce přihlášek se sešlo v kategorii hodnotící interní média.

„Přestože i letošní ročník potvrdil dlouhodobý trend v nárůstu počtu přihlášek v on-line kategoriích, absolutní nominační prvenství si odnáší kategorie ‘Nejlepší B2E časopis a noviny’, kam firmy a instituce přihlásily 24  médií,” uvedl Petr Langer, předseda pořádajícího PR Klubu.

Druhý největší počet přihlášek se sešel v kategoriích „Nejlepší firemní katalog / profil / jednorázové médium”, „Nejlepší profil na sociálních sítích” a „Nejlepší B2C časopis a noviny”. Odborné poroty budou v těchto kategoriích hodnotit vždy 15 přihlášených profilů či médií. 

Zájem přihlašovatelů vzbudila i nová kategorie „Nejlepší obsahová strategie”, kde bude soutěžit 10 projektů. 

Nyní přišel čas hodnotitelů. Během března se sejde celkem sedm porot, které jednotlivě zhodnotí pozitiva i negativa všech médií a dají přihlašovatelům zpětnou vazbu a doporučení pro případná zlepšení. 

“Už samotné detailní doporučení odborné poroty bývají hlavním důvodem přihlášek mnoha firem,” okomentoval důležitost názoru porotců Petr Langer. Výsledky bude PR Klub vyhlašovat v pondělí 16. dubna 2018. 

 

O PR Klubu:
Garantem a pořadatelem Zlatého středníku je oborová organizace PR Klub, která garantuje nezávislost celého klání. PR Klub je sdružením stovky profesionálů v oblasti PR a jeho cílem je podporovat profesní rozvoj členů i oboru. Pravidelně organizuje neformální setkání a vzdělávací akce určené k profesnímu rozvoji svých členů a zájemců o obor PR. PR Klub je jednou z nejstarších oborových profesních organizací, na trhu je již dvacet let. 


Kontakt:
Adéla Ivan Jansová 
výkonná ředitelka PR Klubu
GSM: +420 736 201 254, e-mail: reditelka@prklub.cz
www.zlatystrednik.cz, www.prklub.cz