PR Klub otevřel další ročník soutěže Zlatý středník

21. 10. 2014

Firemní publikace bude hodnotit moderátor Voříšek i lingvistka Pravdová

 

Praha 21. října 2014 – Soutěž firemních publikací a interní komunikace Zlatý středník zahájila počátkem týdne svůj 13. ročník. Přihlašovatelé mohou hlásit svá periodika prostřednictvím formuláře zveřejněného na stránkách www.zlatystrednik.cz, a to od 20. října 2014 až do 15. ledna 2015. Samotná přihláška prošla výrazným zjednodušením. Novinkou také je, že přihlašovatelům do hlavních kategorií náleží za včasnou registraci výhodnější finanční podmínky, a to sleva 500 korun, za každé přihlášené médium. Výjimkou je pouze kategorie „Nejlepší časopis a noviny státní správy“, která se vrací do hlavní části soutěže a je oproti komerčním přihlašovatelům již zvýhodněna, cena zde činí 3 250 korun, ale bez možnosti dalších slev.

 

I v letošním ročníku obdrží přihlašovatelé po skončení soutěže od jednotlivých porot závěrečné hodnoticí listy se souhrnným stanoviskem k jejich publikaci včetně zdůvodnění o udělení či neudělení ceny. Poroty, které se i letos z poloviny obměnily, jsou sestaveny především z profesionálů z oboru public relations, ale také z grafiků, novinářů a lingvistů. Pořadatelem soutěže je neziskový profesní spolek PR Klub.

„Nejen tradice, ale také nezávislost Zlatého středníku je zcela jistě důležitým ukazatelem pro každého přihlašovatele,“ říká Petr Langer, předseda PR Klubu. „Rozhoduje vždy pět porotců a na jejich hlasy nemá vliv žádná další okolnost. Samo vedení PR Klubu se dozví pouze finální verdikt poroty a nemůže ho nijak ovlivnit. Karty prostě u nás v žádném případě nejsou rozdané předem,“ dodává Langer s tím, že skupiny porotců a jim přidělená periodika k hodnocení nejsou zveřejněna předem, aby také nemohlo žádným způsobem dojít k jejich ovlivňování. Střet zájmů jsou porotci povinni organizátorovi soutěže ve všech případech oznámit.

Novými tvářemi mezi porotci letošního ročníku jsou například moderátor televize Prima Karel Voříšek, zástupkyně ředitele Ústavu pro jazyk český Markéta Pravdová, Jiří Cívka z pojišťovny Generali nebo Ondřej Holoubek z Provident Financial. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční ve středu 22. dubna 2015 v Autoklubu ČR v Praze. Moderátorkou večera pak opět bude Ester Kočičková.

Profesní soutěž Zlatý středník hodnotí firemní periodická i neperiodická média, určená k reprezentaci společnosti, prezentaci výrobků a služeb vůči zákazníkům, obchodním partnerům nebo zaměstnancům. Dále hodnotí i původní české texty a PR texty otištěné ve firemních tiskovinách či ve veřejných médiích.

 

Kontakt:

Petr Langer, předseda PR Klubu
GSM: 723 303 473
E-mail: petr.langer@prklub.cz

PR Klub z. s. je profesní spolek pracovníků v oboru komunikace. Dlouhodobě se profiluje především soutěží Zlatý středník a realizací odborných programů. Mezi ně patří především pravidelná dvouměsíční setkávání s profesionály PR neFormál, podvečerní PR Seminář o zajímavých tématech, jednodenní semináře PR Work a celoroční individuální mentoringový program PR Link sloužící ke vzdělávání začínajících pracovníků pod vedením zkušených kolegů. V loňském roce ustavil PR Klub také svůj poradní panel složený ze seniorních pracovníků v PR.