PR Klub vyhlásil 12. ročník Zlatého středníku

06. 11. 2013

Praha, 6. listopadu 2013: V pondělí 4. listopadu byl spuštěn 12. ročník tradiční soutěže firemních periodik Zlatý středník, jehož pořadatelem je profesní sdružení PR Klub. Tento ročník přináší několik změn, z nichž nejvýznamnější jsou: návrat k původním kořenům s akcentem na interní periodika, zavedení oborových kategorií, obměna porotců, hodnotící list ke každému přihlášenému periodiku, kde bude zdůvodněno hodnocení, transparentní systém hlasování a porotců a rozdělení kategorie Zlatá litera na interní text a PR text. Celkem se lze přihlásit do devíti kategorií.

„Ke změnám jsme se rozhodli na základě zpětných vazeb a diskuse s přihlašovateli a s ohledem na statistiky z minulých ročníků. Zárověň jsme obměnili složení poroty soutěže, protože chceme vnést na hodnocení periodik nový pohled. Jsme rádi, že naše pozvání stát se porotci dvanáctého ročníku přijala řada osobností českého mediálního trhu,“ uvádí Viola Baštýřová, předsedkyně PR Klubu a garantka soutěže Zlatý středník, a dodává: „Zároveň jsme zavedli hodnotící list pro všechna přihlášená periodika. Jeho absence byla v minulosti kritizována ze strany přihlašovatelů a my tento „dluh“ chceme splatit.“

Mezi porotce Zlatého středníku patří například Vladimír Bystrov, Barbora Tachecí, Luďka Raimondová, Jitka Vysekalová, Pavel Brabec, Jiří Chvojka, Ondřej Kubala, Cristina Muntean či Filip Doušek nebo Ladislav Klika. Seznam všech porotců najdete na inrnetovém portálu soutěže www.zlatystrednik.cz. Porotci budou rozděleni do pěti samostatných skupin, z nichž každá bude hodnotit vybrané kategorie. V každé porotě zasednou lidé z mnoha odvětví marketingového, PR i mediálního trhu, kteří dokážou objektivně a celistvě zhodnotit přihlášená média. Tento systém byl zaveden z důvodu větší transparentnosti a zodpovědnosti porotců. Každý z porotců zároveň přijal svou funkci jako čestnou a tedy bez nároku na honorář.

Přihlášky do soutěže lze posílat do 15. ledna 2014 včetně a jsou k dispozici zde: www.zlatystrednik.cz/prihlaska, v únoru budou jednotlivé poroty posuzovat přihlášená periodika ve trojkolovém a texty ve dvoukolovém hodnocení. 24. dubna 2014 pak proběhne slavnostní vyhlášení Zlatého středníku.

Více informací na www.zlatystrednik.cz.

 

Pro více informací prosím kontaktujte:

Viola Baštýřová, předsedkyně PR Klubu

tel.: 776 210 599

e-mail: viola.bastyrova@prklub.cz