PR Klub vyhlásil Zlatý středník 2012

09. 11. 2012

PR Klub vyhlásil již 11. ročník soutěže firemních publikací, on-line prezentací, newsletterů a článků Zlatý středník. V letošním ročníku budeme hodnotit práce realizované v roce 2012. Při hodnocení opět zasednou tři poroty a to na tištěná média, elektronická média a texty, porota je nyní složenou z dvou desítek odborníků, kteří se hodnocení věnují a přibyli i nějací nováčci.

Pro soutěž jsou spuštěny nové webové stránky www.zlatystrednik.cz, kde jsou kromě informací o soutěži také přihlášky. Přihlašování do soutěže letost probíhá on-line přes web.

„Webové stránky jsme spustili především proto, aby byly informace o soutěži Zlatý středník kdykoliv k dispozici pro všechny soutěžící, zájemce o přihlášku, novináře i ostatní, které zajímá tématika firemních publikací. Soutěž Zlatý středník je jeden z hlavních projektů PR Klubu, a tak si zaslouží vlastní webovou prezentaci, kde se dozvíte o dalších aktivitách, které jsou spojeny se Zlatým Středníkem a zároveň novinky z celoročního vývoje soutěže. Zlatý středník bude letos také provázet logo v inovovaném hávu, které propojuje identitu PR Klubu a původní identitu Zlatého středníku, věříme, že tím posílíme propojení značky soutěže a jejího pořadatele, PR Klubu.“ zdůvodňuje spuštění webových stránek a inovaci loga Zlatého středníku Kateřina Borovanská, předsedkyně PR Klubu a garantka projektu.

Nově je v soutěži rozdělená kategorie státní správy a to na Nejlepší časopis státní, veřejné a neziskové sféry a Nejlepší noviny státní, veřejné a neziskové sféry, rozdělením ketgorií jsme vyšli vstříc soutěžícím. Do soutěže je možné se přihlásit v těchto kategoriích:

 • Nejlepší interní časopis
 • Nejlepší interní noviny
 • Nejlepší B2B časopis
 • Nejlepší B2C časopis
 • Nejlepší firemní katalog
 • Nejlepší firemní profil
 • Nejlepší výroční zpráva
 • Nejlepší časopis státní, veřejné a neziskové sféry
 • Nejlepší noviny státní, veřejné a neziskové sféry
 • Nejlepší firemní on-line prezentace
 • Nelepší elektronický zpravodaj (newsletter)
 • Zlatá litera

Mimo soutěžní kategorie může porota stále udělovat zvlášní ocenění. I v letošním rošníku bude porota hodnotit ve třech kolech, kromě kategorie Zlatá litera, kde je hodnocení dvoukolové.

Soutěž hodnotí a oceňuje firemní periodické a neperiodické publikace určené k reprezentaci společnosti či prezentaci výrobků a služeb vůči zákazníkům, obchodním partnerům nebo zaměstnancům. Jejím vyhlašovatelem je PR Klub, o. s., klání firemních médií je již tradičně podporováno profesním sdružením PR agentur APRA, o. s., Asociací.biz, Českou marketingovou společností, Marketingovým klubem ČR, Actum, s. r. o. a vydavatelstvím Grada.Publishing, a. s.