Štartuje najväčšia československá komunikačná súťaž, Slovensko konkuruje českým projektom už po štvrtýkrát

16. 01. 2023

Práve štartuje 21. ročník československej súťaže komunikačných projektov a firemných médií Zlatý středník. Prihlášky od slovenských expertov na komunikáciu budú konkurovať tým českým už po štvrtýkrát. Prihlasovatelia aj tento rok získajú detailné bodové hodnotenie a slovnú spätnú väzbu od porotcov z oboch krajín, a to na každý svoj projekt. Slovenské firmy, agentúry a verejné inštitúcie môžu prihlasovať komunikačné kampane, online projekty, tlačené médiá, ale aj PR eventy alebo kreatívne nápady. Od dnešného dňa až do 31. januára navyše platí zvýhodnená „early birds“ registrácia. Víťaza vyhlási organizujúci PR Klub v septembri.

Najväčšia československá komunikačná súťaž Zlatý středník (Zlatá bodkočiarka) priťahuje stále viac pozornosti zo Slovenska. Slovenské projekty sa spolu s českými zapoja do súťaže už štvrtýkrát. „Záujem zo Slovenska stúpa, v minulom roku počet prihlasovateľov opäť vzrástol. Slovenské kampane sa pravidelne umiestňujú na priečkach víťazov, čo je pre zadávateľa skvelým ukazovateľom, že ide ich dlhodobá komunikačná stratégia správnym smerom,“ hovorí Štefan Frimmer, spoluzakladateľ platformy Komunikačných expertov, ktorý na Slovensku získal cenu „PR osobnosť roka“ a súťaž opätovne zaštíti. „Slovenské spoločnosti si tak môžu zmerať sily v konkurencii väčšieho československého trhu. Získané ocenenie je vnímané veľmi pozitívne či už v externej alebo internej komunikácii,“ dodáva Simona Mištíková z agentúry DIVINO patriacej medzi aktívnych členov poroty.

V predchádzajúcom roku sa najviac zastúpenými kategóriami súťaže stali Spoločenská zodpovednosť, udržateľnosť a ESG a Integrovaná kampaň. Medzi vyhľadávané kategórie ďalej patrili napríklad PR event, Využitie sociálnych sietí a influencer marketing alebo Štruktúra, obsah a storytelling. Najviac obsadzovanou odborovou kategóriou bol potom Priemysel, strojárstvo a energetika.

 

Ceny prihlášok sa nemenia

Od dnešného dňa sú registrácie do súťaže otvorené a ceny prihlášok sa napriek zložitej dobe nemenia. „Vychádzame v ústrety zadávateľom a prihlasovateľom, ktorí nám po mnoho rokov zachovávajú lojalitu. Cieľom PR Klubu a poťažmo súťaže Zlatý středník je posúvať jednotlivé disciplíny komunikácie a public relations dopredu a predstavovať to najlepšie, čo v Česku a na Slovensku vzniká. Chceme tým podporovať to, aby mal čo najširší počet organizácií možnosť predstaviť svoje projekty, na ktoré sú ich tímy hrdé,“ hovorí Pavel Vlček, predseda Výkonného výboru PR Klubu.

Aj to je dôvodom, prečo v minulom roku počas samotného hodnotenia poroty vzniklo nové ocenenie Grand Prix Projekt roka, ktoré získala kampaň ‚Spomal, kým nie je skutočne neskoro' od Českej asociácie poisťovní v spolupráci s agentúrou Hero & Outlaw. Tvorcom celovečerného dokumentu 13 MINÚT, ktorý bol vyvrcholením tohto projektu, sa dostalo pozornosti nielen v prime time Českej televízie, ale išlo aj o prvý brandovaný content na svete zaradený do ponuky HBO.

Medzi ďalšie ocenenia Grand Prix, ktoré sa udeľujú tým najvýznamnejším komunikátorom, patrí Osobnosť PR, Talent a Najlepšia agentúra.

 

Spätné väzby odlišujú súťaž od všetkých ostatných

Do jedinej československej komunikačnej súťaže sa zapojí takmer 100 porotcov z radov seniorných profesionálov, ktorí udelia každému projektu detailné bodové hodnotenie a slovnú spätnú väzbu. „Spätné väzby vnímam ako alfu a omegu celej súťaže. Sú totiž dôvodom, prečo sa naša súťaž líši od tých ostatných – prihlasovatelia sa k nám neboja prihlásiť aj rozpracované projekty, a to úplne vedome, len aby získali hodnotenie od tých najlepších v odbore,“ hovorí Michaela Pišiová, výkonná riaditeľka PR Klubu, ktorá dohliada na spracovanie väzieb od celkom 16 porôt. V tých zasadajú odborníci na PR a komunikáciu, marketing, grafiku a ďalšie disciplíny.

Medzi slovenskými porotcami sa v minulom roku objavili mená ako Tomáš Palovský z Orange, Lucia Muthová z Allianz-Slovenská poisťovňa, Martin Dobiš z PR Clinic, Alena Krčová z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR, Simona Mištíková z Divina, Tomáš Bezák z Lidl Slovenská republika, Miroslava Kernová z omediach.com alebo Michal Kišša z Nadácie Pontis.

Najúspešnejšími slovenskými zadávateľmi sa stali (podľa abecedy) 365.bank, Lidl Slovenská republika, Slovenská sporiteľňa a Škoda Auto Slovensko. Medzi agentúrami zabodovali predovšetkým PR Clinic, SKPR Strategies a Zaraguza. Slovenské projekty tvorili 15 % zo zaslaných prihlášok a 18 % z celkových miest na shortliste.

Prihlasovať projekty je možné v troch cenových vlnách. Ponuka zníženej ceny za prihlášky do hlavných kategórií platí do 31. januára. Zľava činí 40 eur, čím cena za prihlásenie klesá na 200 eur bez DPH. Vo februári nasleduje druhá vlna registrácií za 240 eur bez DPH. V marci sa potom cena prihlášky o 40 eur zvyšuje na 280 eur bez DPH. Prihlásenie do odborových kategórií zostáva cenovo po celý čas nemenné.

Prihlášky môžu podávať firmy, agentúry, neziskové organizácie aj vládne inštitúcie na www.zlatystrednik.cz/prihlaska do 31. marca. Súťaž Zlatý středník organizuje už od roku 2002 profesijné združenie PR Klub.

 

Hlavné kategórie 21. ročníka Zlatého středníku (Zlatej bodkočiarky)

 1. Audio a video prezentácia
 2. Brožúra, ročenka a katalóg
 3. Elektronický časopis a blog
 4. Externý tlačený časopis a noviny
 5. Integrovaná kampaň
 6. Interná komunikácia a employee engagement
 7. Interný tlačený časopis a noviny
 8. Kreatívna idea
 9. Krízová komunikácia, komunikácia zmeny a public affairs
 10. Launch, relaunch, rebranding
 11. Mobilné aplikácie a inovácie
 12. Newsletter
 13. Nízky rozpočet a jeho efektivita
 14. Podcast
 15. PR event
 16. Spoločenská zodpovednosť, udržateľnosť a ESG
 17. Štruktúra, obsah a storytelling
 18. Výročná správa
 19. Využitie sociálnych sietí a influencer marketing
 20. Webové stránky

 

Odborové kategórie

 1. Auto-moto a doprava
 2. Finančné služby
 3. FMCG, krása a móda
 4. Neziskový sektor
 5. Priemysel, strojárstvo a energetika
 6. Šport, zábava, umenie, médiá, cestovný ruch a gastronómia
 7. Telekomunikácie a IT
 8. Verejný sektor a politická komunikácia
 9. Zdravotná starostlivosť a farmácie

 

Grand Prix (navrhne porota):

 • Projekt roku
 • Najlepšia agentúra
 • Talent
 • Osobnosť PR

 

Zlatý středník (Zlatá bodkočiarka) je československá profesijná súťaž hodnotiaca firemné interné a externé médiá a najlepšie komunikačné projekty vznikajúce ako v Českej republike, tak na Slovensku. Odborná porota posudzuje prihlásené práce aj naprieč odborovými sektormi a porovnáva tie najzaujímavejšie osobnosti a PR agentúry roka.

 

O PR Klube

PR Klub je združením viac ako 300 profesionálov v oblasti PR a jeho cieľom je podporovať profesijný rozvoj členov i odboru. Pravidelne organizuje neformálne stretnutia a vzdelávacie akcie určené k profesijnému rozvoju svojich členov a záujemcov o odbor public relations. PR Klub je jednou z najstarších odborových profesijných organizácií, vznikla pred viac než dvadsiatimi rokmi. Sledovať aktivity PR Klubu môžete na sieťach Facebook a LinkedIn.

 

Kontakt:

Michaela Pišiová
Výkonná riaditeľka PR Klubu
reditelka@prklub.cz
+420 777 955 918