Štartuje nový ročník prestížnej česko-slovenskej súťaže Zlatý středník (Zlatá bodkočiarka)

19. 01. 2022

Jubilejný 20. ročník medzinárodnej česko-slovenskej súťaže komunikačných projektov a firemných médií Zlatý středník (Zlatá bodkočiarka) odštartoval. Slovenské firmy, agentúry a verejné inštitúcie môžu už tretí rok zabojovať o prestížne ocenenia a porovnať svoje sily s českou konkurenciou. Tlačené i on-line projekty, komunikačné kampane alebo napríklad PR eventy sa dajú prihlásiť do 31. marca 2022, naviac so špeciálnou early birds ponukou. Víťaza vyhlási usporadúvajúci PR Klub v septembri.

Renomovaná česká súťaž Zlatý středník (Zlatá bodkočiarka) sa stáva najvýznamnejším stretnutím československej komunikačnej branže. Už tretí rok prijíma prihlášky zo Slovenska. „V minulom roku sa počet slovenských komunikačných projektov zdvojnásobil a očakávame ďalší nárast. Z celkového počtu 490 prihlášok sme získali 95 zo Slovenska. Nebolo preto výnimkou, že tieto projekty obsadzovali priečky víťazov,“ hovorí Štefan Frimmer, spoluzakladateľ platformy Komunikační experti, a dodáva: „Sme radi, že Komunikační experti tento rok prevezmú záštitu na Slovensku. Pracujeme na tom, aby sa táto súťaž stala benchmarkom stredoeurópskeho komunikačného priestoru.“

Tohtoročné prihlásené projekty zhodnotí celkovo 16 porôt. Tie pozostávajú z takmer stovky odborníkov na PR a komunikáciu, marketing, grafiku a expertov ďalších disciplín z Českej republiky a Slovenska.

„Sústredíme sa na vysokú expertízu porotcov a kvalitu hodnotenia prihlásených prác. Všetci prihlasovatelia tak opäť získajú spätnú väzbu, vďaka ktorej môžu svoje projekty ďalej posunúť. Súťaž navyše dáva vyniknúť tým najlepším, ktorí svojou prácou inšpirujú ostatných a predurčujú smer vývoja odboru komunikácie a public relations,“ povedal Pavel Vlček, predseda Výkonného výboru PR Klubu.

Slovenské firmy, agentúry a verejné inštitúcie sa môžu prihlasovať so svojimi projektmi do kategórií, medzi ktoré patrí napríklad Spoločenská zodpovednosť a udržateľnosť a komunikácia udržateľných investícií (ESG), Integrovaná kampaň, Kreatívna idea, Interná komunikácia a employee engagement alebo Využitie sociálnych sietí a influencer marketing. Projekty budú súťažiť aj o prvenstvo naprieč odvetvovými kategóriami v oblastiach verejných sektorov, strojárstva a energetiky, či finančných služieb. Navyše budú udelené špeciálne ceny Grand Prix v kategóriách Osobnosť PR, Talent roka a Najlepšia agentúra.

Zásadnou novinkou súťaže je ponuka pre early birds prihlasovateľa a s tým novo zavedené ceny prihlášok do hlavných kategórií. Do 15. februára tak platí zľava 40 eur, čím cena za prihlásenie klesá na 200 eur bez DPH. Súčasne počas posledných dvoch týždňov registrácií, od 16. marca do 31. marca, je možné prihlásiť projekt za 280 eur bez DPH.

Prihlášky môžu podávať firmy, agentúry a neziskové organizácie aj vládne inštitúcie do 31. marca 2022 na www.zlatystrednik.cz/prihlaska.

 

Hlavné kategórie 20. ročníka Zlatého středníku (Zlatej bodkočiarky)

 1. Audio a video prezentácia
 2. Brožúra, katalóg a leták
 3. Elektronický časopis a blog
 4. Externý tlačený časopis a noviny
 5. Integrovaná kampaň
 6. Interná komunikácia a employee engagement
 7. Interný tlačený časopis a noviny
 8. Kreatívna idea
 9. Krízová komunikácia, komunikácia zmeny a public affairs
 10. Launch, relaunch, rebranding
 11. Mobilné aplikácie a inovácie
 12. Newsletter
 13. Nízky rozpočet a jeho efektivita
 14. Podcast
 15. PR event
 16. Spoločenská zodpovednosť a udržateľnosť a komunikácia udržateľných investícií (ESG)
 17. Štruktúra, obsah a storytelling
 18. Výročná správa
 19. Využitie sociálnych sietí a influencer marketing
 20. Webové stránky

 

Odborové kategórie

 1. Auto-moto a doprava
 2. Finančné služby
 3. FMCG, krása a móda
 4. Neziskový sektor
 5. Priemysel, strojárstvo a energetika
 6. Šport, zábava, umenie, médiá, cestovný ruch a gastronómia
 7. Telekomunikácie a IT
 8. Verejný sektor a politická komunikácia
 9. Zdravotná starostlivosť a farmácie

 

Grand Prix (navrhne porota):

 • Najlepšia agentúra
 • Talent
 • Osobnosť PR

 

Zlatý středník (Zlatá bodkočiarka) je československá profesná súťaž hodnotiaca firemné interné a externé médiá a najlepšie komunikačné projekty vznikajúce ako v Českej republike, tak na Slovensku. Odborná porota posudzuje prihlásené práce aj naprieč odborovými sektormi a porovnáva tie najzaujímavejšie osobnosti a PR agentúry roka.

 

Kontakt:

Michaela Pišiová

Výkonná riaditeľka PR Klubu

reditelka@prklub.cz
+420 777 955 918