V 20. ročníku česko-slovenskej súťaže Zlatý středník získali slovenské projekty až 31 miest na shortliste

14. 06. 2022

Česko-slovenská súťaž komunikačných projektov a firemných médií Zlatý středník zverejnila shortlist 29 kategórií so 176 nomináciami. Úspešnosť slovenských prác sa každým rokom zvyšuje, tento rok tvoria až 18 % zo všetkých projektov umiestnených na shortliste. Takmer stovka porotcov z radov popredných expertov na komunikáciu vyhodnotila rekordných 571 prihlášok.

 

Celý shortlist najdete tu.

 

Najúspešnejšími slovenskými zadávateľmi sa stali (podľa abecedy) 365.bank, Lidl Slovenská republika, Slovenská sporiteľňa a Škoda Auto Slovensko. Medzi agentúrami zabodovali predovšetkým PR Clinic, SKPR Strategies a Zaraguza. Slovenské projekty tvorili 15 % zo zaslaných prihlášok a 18 % z celkových miest na shortliste.

Úspešné slovenské kampane vsádzajú predovšetkým na jednoduchý a priamy nápad a bohatú interakciu s cieľovými skupinami, hovorí Michaela Pišiová, výkonná riaditeľka PR Klubu, a dodáva: „Slovenské projekty v posledných rokoch často využívali prvky humoru hraničiaceho s cieleným gýčom, čo vzbudzuje silné a často pozitívne emócie. Tohtoročné projekty boli iné. Reflektovali zložitú pandemickú situáciu, nestrácali pritom však svoj dôvtip a jednoduchosť oznámenia.“

Celkom 93 expertov z oblasti public relations, marketingu a audiovizuálnej tvorby vyhodnotilo počas mesiaca prihlášky v 29 hlavných a odborových kategóriách. Najpopulárnejšou hlavnou kategóriou sa tento rok stala „Integrovaná kampaň“, medzi odborovými vedie „Priemysel, strojárstvo a energetika“.

Medzi slovenskými porotcami sa v tohtoročnom jubilejnom ročníku objavili mená ako Tomáš Palovský z Orange, Lucia Muthová z Allianz-Slovenská poisťovňa, Martin Dobiš z PR Clinic, Alena Krčová z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR, Simona Mištíková z Divino, Tomáš Bezák z Lidl Slovenská republika, Miroslava Kernová z omediach.com alebo Michal Kišša z Nadácie Pontis. „Jednoduchá a profesionálne zrealizovaná idea funguje najlepšie. To je pre mňa leitmotív úspešných projektov aktuálneho ročníka Zlatého středníka. Kvalita prihlásených projektov bola tento rok opäť mimoriadne vysoká, budúcnosť komunikačnej brandže v Česku aj na Slovensku vidím veľmi pozitívne,“ hovorí Štefan Frimmer, spoluzakladateľ platformy Komunikační experti a šéf korporátnej komunikácie Slovenskej sporiteľne.

Okrem trofejí pre víťaza súťažných kategórií organizátori ešte udelia prestížne ceny Grand Prix pre Najlepšiu agentúru, Osobnosť PR alebo Talent. V minulom roku si titul najlepšej agentúry v silnej konkurencii tak českých, ako aj slovenských agentúr odniesli This is Locco.

Veľmi nás teší, že public relations je skutočnou strategickou disciplínou. Projekty a ďalšie počiny prihlásené do Zlatého středníka 2022 preukazujú mimoriadnu profesionalitu tímov, ktoré za nimi stoja, a to ako na strane zadávateľov, tak agentúr,“ zhŕňa Pavel Vlček, predseda Výkonného výboru PR Klubu.

Slávnostné vyhlásenie víťazov je naplánované na 1. septembra v Cubex Centrum Praha.

Mediálním partnerem soutěže je Marketing & Media. Mezi partnery slavnostního vyhlášení patří Cubex Centrum Praha, InCatering, Simopt, Monitora Media, MasterCard, Coca-Cola, Bohemia Sekt, Plzeňský Prazdroj a Víno Hruška. Produkci galavečera zajistí LK Production.

 

 

Hlavné kategórie 20. ročníka Zlatého středníku (Zlatej bodkočiarky)

 1. Audio a video prezentácia
 2. Brožúra, katalóg a leták
 3. Elektronický časopis a blog
 4. Externý tlačený časopis a noviny
 5. Integrovaná kampaň
 6. Interná komunikácia a employee engagement
 7. Interný tlačený časopis a noviny
 8. Kreatívna idea
 9. Krízová komunikácia, komunikácia zmeny a public affairs
 10. Launch, relaunch, rebranding
 11. Mobilné aplikácie a inovácie
 12. Newsletter
 13. Nízky rozpočet a jeho efektivita
 14. Podcast
 15. PR event
 16. Spoločenská zodpovednosť a udržateľnosť a komunikácia udržateľných investícií (ESG)
 17. Štruktúra, obsah a storytelling
 18. Výročná správa
 19. Využitie sociálnych sietí a influencer marketing
 20. Webové stránky

 

Odborové kategórie

 1. Auto-moto a doprava
 2. Finančné služby
 3. FMCG, krása a móda
 4. Neziskový sektor
 5. Priemysel, strojárstvo a energetika
 6. Šport, zábava, umenie, médiá, cestovný ruch a gastronómia
 7. Telekomunikácie a IT
 8. Verejný sektor a politická komunikácia
 9. Zdravotná starostlivosť a farmácie

 

Grand Prix (navrhne porota):

 • Najlepšia agentúra
 • Talent
 • Osobnosť PR

 

Zlatý středník (Zlatá bodkočiarka) je československá profesná súťaž hodnotiaca firemné interné a externé médiá a najlepšie komunikačné projekty vznikajúce ako v Českej republike, tak na Slovensku. Odborná porota posudzuje prihlásené práce aj naprieč odborovými sektormi a porovnáva tie najzaujímavejšie osobnosti a PR agentúry roka.