Vyhrajte Zlatý středník. Soutěž firemních médií přijímá přihlášky do 15. února

04. 02. 2019

Poslední dva týdny zbývají do uzávěrky přihlášek firemních interních a externích médií do sedmnáctého ročníku soutěže Zlatý středník. Čtyřicet odborných porotců bude posuzovat přihlášené projekty v sedmnácti kategoriích. Firmy, neziskové organizace i státní instituce mohou získat nejen prestižní ocenění Zlatý středník, ale i cennou zpětnou vazbu a inspiraci pro další práci. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne 25. dubna.

Zlatý středník je nejstarší profesní soutěž hodnotící interní a externí média firem, institucí a spolků v České republice. Jejím vyhlašovatelem je již od roku 2002 oborová organizace PR Klub. Tato renomovaná soutěž nejen oceňuje výjimečné komunikační projekty, ale díky zapojení desítek zkušených expertů nabízí hodnocení, náměty na zlepšení a inspiraci pro další rozvoj firemních médií.

„Soutěž Zlatý středník přináší přihlašovatelům z řad marketérů, tiskových mluvčích, specialistů public relations a dalších zaměstnanců interní a externí komunikace jedinečnou příležitost porovnat svoji práci s přihlášenými konkurenčními projekty, získat zpětnou vazbu na médium od zkušených odborných porotců a jako třešničku na dortu vyhrát prestižní ocenění Zlatý středník,“ říká Lucie Mairychová, ředitelka PR Klubu.

Všichni přihlašovatelé získají zpětnou vazbu od expertů

Firmy, neziskové organizace a státní instituce mohou přihlásit svůj časopis, noviny, katalog, výroční zprávu, webové stránky, on-line aplikaci, newsletter, obsahovou strategii a další projekty do 15. února na http://www.zlatystrednik.cz/prihlaska/. V průběhu března se sejde celkem sedm porot, které budou hodnotit přihlášené práce. Slavnostní vyhlášení vítězů Zlatého středníku v sedmnácti kategoriích se uskuteční 25. dubna v hotelu Vienna House Andel’s Prague. Všichni přihlašovatelé obdrží hodnoticí list posuzující celkovou úroveň média, obsahovou a jazykovou stránku, grafickou podobu a zásah cílové skupiny. Součástí je i slovní hodnocení, vnímaná pozitiva a negativa přihlášeného média a doporučení porotců na další zdokonalení.

„Komunikační projekty musí být poměřovány a hodnoceny, abychom měli přehled o dění na trhu a mohli se i navzájem inspirovat. Zlatý středník je dlouhodobě kvalitní platformou, kde se nad těmito projekty setkávají odborníci z oboru, a jsem rád, že mohu být u toho,“ uzavírá Dominik Hrodek, ředitel marketingu v advokátní kanceláři Deloitte Legal Česká republika.

O PR Klubu:

Garantem a pořadatelem Zlatého středníku je oborová organizace PR Klub, která garantuje nezávislost celého klání. PR Klub je sdružení stovky profesionálů v oblasti PR a jeho cílem je podporovat profesní rozvoj členů i oboru. Pravidelně organizuje neformální setkání a vzdělávací akce určené k profesnímu rozvoji svých členů a zájemců o obor public relations. PR Klub je jednou z nejstarších oborových profesních organizací, na trhu je již dvacet jedna let.

Kontakt:

Lucie Mairychová

výkonná ředitelka PR Klubu

GSM: +420 777 661 910, e-mail: reditelka@prklub.cz

www.zlatystrednik.czwww.prklub.cz