Zlaté středníky 2013 rozdány, Marek Hlavica byl oceněn za dlouholeté působení v oboru

25. 04. 2014

Praha, 24. dubna 2014 – Soutěž Zlatý středník již zná své vítěze. Celkem bylo rozdáno jedenáct prvních cen, a to v šesti hlavních kategoriích a ve třech oborových. V kategorii Zlatá litera se porotci rozhodli ocenit pouze texty pro interní média, PR text pro veřejná média zůstal bez ceny. Čestné uznání za dlouholeté působení v oboru PR získal Marek Hlavica, jako druhý vstoupil do Síně slávy Zlatého středníku.

„Dvanáctý ročník byl zlomový, výrazná obměna poroty znamenala, že došlo na nejvyšších postech k výměně oceněných. Navíc porotci byli mnohem přísnější a využili více, než tomu bylo v předešlých ročnících, svého práva neudělit v kategorii žádné z nejvyšších ocenění,“ komentuje výsledky Viola Baštýřová, předsedkyně PR Klubu a garantka soutěže Zlatý středník, a dodává: „Přihlašovatelům bude automaticky zaslán hodnotící list, kde se dozví důvody, proč jim bylo uděleno dané ocenění a návrhy na zlepšení, aby se jejich médium mohlo posunout dále a případně se v příštích ročnících umístit na vyšších příčkách.“

Letošní novinka, jíž byly oborové kategorie, přinesla zajímavá srovnání médií z daného oboru. „Ne vždy bylo pro porotce snadné vzájemně porovnávat přihlášené v dané kategorii. Jasní favorité oboru však byli v oceněných kategoriích patrní,“ dodává Baštýřová. Hodnocení hlavních i oborových kategorií bylo tříkolové, vítěz Zlaté litery pak vzešel ze dvoukolového klání. Kompletní přehled výsledků je v tabulce níže.

Kromě změn v kategoriích došlo ke změnám i ve vizuální podobě soutěže. Skleněné ceny jsou ve dvou podobách: Pro hlavní kategorie jsou z čirého skla, pro oborové jsou zlaté, respektive žluté. „Žlutá a černá se staly letošními barvami, které provázely veškeré vizuály. Autorkou grafického konceptu je Markéta Steinert,“ upřesňuje předsedkyně PR Klubu. Letošní ročník měl také vlastní znělku a profesionální moderátorku, kterou byla Ester Kočičková.

Kategorie

Druh ocenění

Zadavatel

Přihlašovatel

Název publikace/média

Nejlepší interní časopis

1. místo

Československá obchodní banka, a. s.

Československá obchodní banka, a. s.

Kompas

2. místo

Swiss Life Select Česká republika s.r.o.

Boomerang Publishing s.r.o.

Ikona

3. místo

AHOLD Czech Republic, a.s.

Boomerang Publishing s.r.o.

Úsměv

Inovativní a netradiční formy firemní komunikace

nebylo uděleno žádné ocenění, ani TOP RATED

Nejlepší interní noviny

1. místo

AHOLD Czech Republic, a.s.

Boomerang Publishing s.r.o.

Albertoviny

2. místo

České dráhy, a. s.

České dráhy, a. s.

Železničář

3. místo

ŠKODA AUTO, a.s.

ŠKODA AUTO, a.s.

ŠKODA Mobil

Nejlepší intranet a online řešení firemní komunikace

nebylo uděleno žádné ocenění, ani TOP RATED

Nejlepší firemní katalog/profil/výroční zpráva

1. místo

TON a.s

TON a.s

Cataloque 2014/2015

1. místo

CETELEM ČR, a.s.

CETELEM ČR, a.s.

Výroční zpráva 2012

2. místo

LASSELSBERGER, s.r.o.

LASSELSBERGER, s.r.o.

RAKO HISTORIE OD ZALOŽENÍ 1883 DO SOUČASNOSTI

3. místo

Sdružení Linka bezpečí

Sdružení Linka bezpečí

Zpráva o činnosti 2012

Nejlepší elektronická periodika/newsletter

1. místo

Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Zpravodaj

Nejlepší B2B časopis a noviny

1. místo

ANTECOM s.r.o.

ANTECOM s.r.o.

TRADE News

Nejlepší B2C časopis a noviny

1. místo

Porsche Česká republika s.r.o.

Boomerang Publishing s.r.o.

Das Auto. Magazin

2. místo

CHICAGO CONSULTING PRAHA s.r.o.

CHICAGO CONSULTING PRAHA s.r.o.

PALLADIUM Magazine

3. místo

Rodinný pivovar BERNARD a.s

Rodinný pivovar BERNARD a.s

Vlastní cestou

Nejlepší firemní periodikum v sektoru:

Neziskový sektor a státní správa

1. místo

Český červený kříž

Boomerang Publishing s.r.o.

Magazín mladého zdravotníka

2. místo

Česká centra

Česká centra

Výroční zpráva 2012

3. místo

Pražská informační služba

Pražská informační služba

Výroční zpráva 2013

Průmysl a strojírenství

1. místo

Miele technika s.r.o.

Miele technika s.r.o.

Profesionál

2. místo

USSPA, s.r.o.

USSPA, s.r.o.

Bublinky

3. místo

ArcelorMittal Ostrava a.s.

ArcelorMittal Ostrava a.s.

CSR report 2012

Retail a FMCG

1. místo

Rodinný pivovar BERNARD a.s

Rodinný pivovar BERNARD a.s

Vlastní cestou

Finance

nebylo uděleno žádné ocenění, pouze TOP RATED

Energetika

nebylo uděleno žádné ocenění, pouze TOP RATED

Telekomunikace a IT

nebylo uděleno žádné ocenění, ani TOP RATED

Ostatní

nebylo uděleno žádné ocenění, ani TOP RATED

Zlatá litera – Text pro interní média

1. místo

USSPA, s.r.o.

USSPA, s.r.o.

Potřebujeme občas zastavit a počkat na duši

Zlatá litera – PR text pro veřejná média

nebylo uděleno žádné ocenění

 

Vybraná hodnocení poroty vítězů v hlavních kategoriích:

Porsche Česká republika / Boomerang Publishing – Das Auto. Magazin

Časopis je profesionálně zpracovaný po obsahové, grafické i typografické stránce. Porota oceňuje velkou žánrovou pestrost, variabilitu obsahu, kvalitně přeložené přebírané texty a obsahovou atraktivitu článků. Obsahová i grafická stránka jsou v souladu a komunikují nejenom se zaměstnanci, ale i s čtenáři mimo okruh cílové skupiny.

 

ČSOB – Kompas

Porota časopis vnímá jako vysoce profesionálně zpracovaný. Oceňuje sazbu periodika i bezchybné grafické zpracování časopisu, včetně titulních stran. Obsahově je periodikum vyvážené a vhodně komunikuje s cílovou skupinou. Vložené přílohy jsou pro čtenáře zajímavým zpestřením a jsou zpracované tak, aby plně korespondovaly se zbytkem časopisu.

 

 

TON – Catalogue 2014-15

Porota oceňuje velmi kvalitní a nápadité grafické zpracování publikace. Dále kvituje, že trojjazyčná verze nepůsobí na čtenáře rušivě a neodvádí jeho pozornost. Pro čtenáře jsou z hlediska obsahu velice vhodně a kvalitně zpracovány parametry produktů a jejich užití.

 

CETELEM ČR – Výroční zpráva 2012

Výroční zpráva svou formou a grafickým zpracováním odvážně překračuje hranice obvyklého a tím výrazně vyčnívá nad průměrem. Struktura a obsah publikace je charakteristický pro daný typ firemního média. Obrazový materiál má estetickou hodnotu.

 

ANTECOM – TRADE News

TRADE News vypadá a svým obsahem může konkurovat i klasickým časopisům, které lze koupit na trhu. Je nabité informacemi, které mohou zajímat každého z byznysu i mimo něj. Má tmelící funkci a vzbuzuje ve čtenáři chuť nejen jej číst, ale podílet se i na tvorbě jeho obsahu. Obsah, grafika i formát časopisu odpovídá modernímu pojetí PR.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce - Zpravodaj

Periodikum má vyváženou zábavnou a profesní obsahovou část, působí autenticky a vtahuje cílovou skupinu do dění v instituci. Přichází s řadou nápaditých řešení komunikace, je věcné a designově vyvážené. Pro cílovou skupinu obsahuje vhodné informace a novinky.

 

AHOLD Czech Republic / Boomerang Publishing - Albertoviny

Periodikum představuje vhodný mix informace a zábavy. Přesně zná svou cílovou skupinu a podává jí informace srozumitelnou a vtipnou formou (krátké články, střípky, zajímavosti, recepty aj.). Daný kolektiv zaměstnanců stmeluje a dává jim pocit soudržnosti s firmou. Komunikuje autenticky a domácky, ale zároveň vypovídá o korporátní kultuře. Navazuje lidský vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.

 

Přehled kategorií a jejich porot:

Kategorie Nejlepší interní časopis

Hodnotila porota: Jitka Vysekalová, Jakub Gruber, Jiří Chvojka, Gabriela Bechynská, Petra Průšová

 

Kategorie Inovativní a netradiční formy firemní komunikace

Hodnotila porota: Vladimír Bystrov, Ludmila Trunečková, Michal Popelář, Ondřej Kubala, Dagmar Klimtová

 

Kategorie: Nejlepší interní noviny

Hodnotila porota: Barbora Tachecí, Ladislav Klika, Filip Doušek, Pavel Heřmanský, Dominik Hrodek

 

Kategorie: Nejlepší intranet a on-line řešení interní komunikace

Hodnotila porota: Luďka Raimondová, Jitka Němečková, Roman Hřebecký, Jana Vinšová, Pavel Brabec

 

Kategorie: Nejlepší firemní katalog / profil / výroční zpráva

Hodnotila porota: Vladimír Bystrov, Ludmila Trunečková, Michal Popelář, Ondřej Kubala, Dagmar Klimtová

 

Kategorie: Nejlepší elektronická periodika / newsletter

Hodnotila porota: Barbora Tachecí, Ladislav Klika, Filip Doušek, Pavel Heřmanský, Dominik Hrodek

 

Kategorie: Nejlepší B2B časopis a noviny

Hodnotila porota: Barbora Tachecí, Ladislav Klika, Filip Doušek, Pavel Heřmanský, Dominik Hrodek

 

Kategorie: Nejlepší B2C časopis a noviny

Hodnotila porota: Luďka Raimondová, Jitka Němečková, Roman Hřebecký, Jana Vinšová, Pavel Brabec

 

Kategorie: Nejlepší firemní periodikum v sektoru: Neziskový sektor a státní správa

Hodnotila porota: Michal Vlasák, Cristina Muntean, Alex Rörich, Marek Šedivý, Czeslaw Walek

 

Kategorie: Nejlepší firemní periodikum v sektoru: Průmysl a strojírenství

Hodnotila porota: Michal Vlasák, Cristina Muntean, Alex Rörich, Marek Šedivý, Czeslaw Walek

 

Kategorie: Nejlepší firemní periodikum v sektoru: Retail a FMCG

Hodnotila porota: Michal Vlasák, Cristina Muntean, Alex Rörich, Marek Šedivý, Czeslaw Walek

 

Kategorie: Nejlepší firemní periodikum v sektoru: Finance

Hodnotila porota: Jitka Vysekalová, Jakub Gruber, Jiří Chvojka, Gabriela Bechynská, Petra Průšová

 

Kategorie: Nejlepší firemní periodikum v sektoru: Energetika

Hodnotila porota: Jitka Vysekalová, Jakub Gruber, Jiří Chvojka, Gabriela Bechynská a Petra Průšová

 

Kategorie: Nejlepší firemní periodikum v sektoru: Telekomunikace a IT

Hodnotila porota: Michal Vlasák, Cristina Muntean, Alex Rörich, Marek Šedivý, Czeslaw Walek

 

Kategorie: Nejlepší firemní periodikum v sektoru: Ostatní

Hodnotila porota: Michal Vlasák, Cristina Muntean, Alex Rörich, Marek Šedivý, Czeslaw Walek

 

Cena: Zlatá litera a Text pro interní média

Hodnotila porota: Barbora Tachecí, Ladislav Klika, Filip Doušek, Pavel Heřmanský, Dominik Hrodek

 

Pro více informací prosím kontaktujte:

Viola Baštýřová, předsedkyně PR Klubu

tel.: 776 210 599

e-mail: viola.bastyrova@prklub.cz