Zlatý středník prodlužuje termín podání přihlášek do 15. 2. 2015

15. 01. 2015

PRAHA, 15. ledna 2015 – Přesně o měsíc byla prodloužena možnost podání přihlášek do soutěže firemních médií tištěných i elektronických Zlatý středník, která letos vstoupila do svého 13. ročníku. Přihlašovatelé mohou svá média registrovat prostřednictvím formuláře zveřejněného na stránkách www.zlatystrednik.cz až do 15. února 2015. Termín podání přihlášek byl prodloužen z rozhodnutí pořadatele soutěže, neziskového profesního sdružení PR Klub.

Důležitým ukazatelem pro přihlašovatele je nezávislost hodnocení v soutěži garantovaná porotci, mezi které patří výrazné osobnosti ze světa PR i médií. Podle pravidel rozhoduje v rámci jednotlivých kategorií vždy několik porotců a na jejich hlasy nemá vliv žádná další okolnost. Složení skupin porotců a jim přidělená periodika k hodnocení zároveň nejsou zveřejněna předem, aby i tímto bylo zamezeno ovlivňování.

„Jsme přesvědčeni, že Zlatý středník má být nejen soutěží profesní, ale i takovou, která reálně posune třeba i ty, kteří nemají na interní komunikaci tolik prostředků. Proto neziskové organizace, které svá periodika či publikace vyrábějí svépomocí, mají přihlášku do Zlatého středníku již tradičně zdarma. Vydavatelství inzertních novin ANNONCE a provozovatel portálu Annonce.cz věnuje až třem přihlášeným neziskovým organizacím inzertní prostor v hodnotě 100 000 Kč na komunikaci jejich projektů. V loňském roce tuto inzerci získal Český červený kříž na propagaci své aplikace První pomoc a Linka bezpečí, která bude upozorňovat na potřebu pravidelného dárcovství,“ uvádí Petr Langer, předseda PR Klubu s tím, že ostatní kategorie mají přihlášku zpoplatněnou.

Přihlašovatelé i letos po skončení soutěže obdrží od jednotlivých porot závěrečné hodnoticí listy se souhrnným stanoviskem k jejich publikaci včetně zdůvodnění o udělení či neudělení ceny. Členy porot jsou především profesionálové z oboru public relations, ale také grafici, novináři a lingvisti. Mezi porotci 13. ročníku jsou zástupci známých českých PR agentur, tiskoví mluvčí a PR pracovníci významných českých firem, stejně jako zástupci především oborově orientovaných médií či vydavatelských domů.

Profesní soutěž Zlatý středník hodnotí firemní periodická i neperiodická média určená k reprezentaci společnosti, prezentaci výrobků a služeb vůči zákazníkům, obchodním partnerům nebo zaměstnancům. Dále hodnotí i původní české texty a PR texty otištěné ve firemních tiskovinách či ve veřejných médiích. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční ve středu 22. dubna 2015 v Autoklubu ČR v Praze. Moderátorkou večera bude opět Ester Kočičková.

Kontakt:
Petr Langer
předseda výkonného výboru PR Klubu, z. s.
GSM: +420 723 303 473
E-mail: petr.langer@prklub.cz

PR Klub, z. s. je profesní sdružení pracovníků v oboru komunikace. Dlouhodobě se profiluje především soutěží Zlatý středník a realizací odborných programů. Mezi ně patří především pravidelná dvouměsíční setkávání s profesionály PR neFormál, podvečerní PR Seminář o zajímavých tématech, jednodenní semináře PR Work a celoroční individuální mentoringový program PR Link sloužící ke vzdělávání začínajících pracovníků pod vedením zkušených kolegů. PR Klub ustanovil také svůj poradní panel složený ze seniorních pracovníků v PR. Jeho členy jsou: Marek Hlavica, Václav Pavelka, Luďka Raimondová, Romana Nydrle, Miroslav Čepický nebo Ivo Měšťánek.