O Zlatý středník bude bojovat 127 projektů, v těchto dnech probíhá jejich hodnocení

12. 03. 2019

15. února 2019 jsme ukončili přihlašování do sedmnáctého ročníku soutěže Zlatý středník. Obdrželi jsme 127 přihlášek, které spadají do patnácti kategorií. Třicet devět odborných porotců v těchto dnech posuzuje přihlášené projekty.

Nejvyšší počet přihlášek stejně jako v loňském roce obdržela kategorie “Nejlepší B2E časopis a noviny (interní média)”. Se stejným počtem se pak úspěšně zaplnila i kategorie “Nejlepší firemní katalog / profil / jednorázové médium”. Z online kategorií byl zájem zejména o kategorie “Nejlepší webové stránky a on-line aplikace” a “Nejlepší profil na sociálních sítích”.

Novější kategorie jako “Nejlepší obsahová strategie” a “Inovativní a netradiční firemní komunikace” se zaplnily podobnými počty jako v loňském roce, máme kolem deseti přihlášek ke každé zmíněné kategorii.

Nyní přišel čas zasedání porot. Během března se sejde celkem sedm odborných porot, které jednotlivě zhodnotí pozitiva i negativa všech médií, rozhodnou, kdo se postaví na stupně vítězů a dají soutěžícím zpětnou vazbu a doporučení pro případná zlepšení. Slavnostní vyhlášení proběhne ve čtvrtek 25. dubna 2019 v Praze v prostorách hotelu Vienna House Andel´s Prague.

 

O PR Klubu:

Garantem a pořadatelem Zlatého středníku je oborová organizace PR Klub, která garantuje nezávislost celého klání. PR Klub je sdružení stovky profesionálů v oblasti PR a jeho cílem je podporovat profesní rozvoj členů i oboru. Pravidelně organizuje neformální setkání a vzdělávací akce určené k profesnímu rozvoji svých členů a zájemců o obor public relations. PR Klub je jednou z nejstarších oborových profesních organizací, na trhu je již dvacet jedna let.

 

Kontakt:

Lucie Mairychová

výkonná ředitelka PR Klubu

GSM: +420 777 661 910, e-mail: reditelka@prklub.cz

www.zlatystrednik.cz, www.prklub.cz