Vyhlašovatel

PR Klub, z. s.

Oborová organizace PR Klub sdružuje profesionály z oboru PR a souvisejících oblastí. Pravidelně organizuje neformální setkání, odborné semináře, podvečerní diskuse a webináře určené k profesnímu rozvoji svých členů i dalších zájemců o PR. Je vyhlašovatelem nejen soutěže Zlatý středník, ale také profesního ocenění Mluvčí roku.

PR Klub působí na trhu již od roku 1998 a stále je otevřen novým členům. Bližší informace jsou dostupné na: www.prklub.cz nebo na e-mailu: tajemnice@prklub.cz.

Co nabízíme svým členům?

​Členství v PR Klubu přináší řadu finančních i nefinančních benefitů. Podrobné informace naleznete zde.

Naše projekty a akce

Zlatý středník je československá profesní soutěž hodnotící firemní interní a externí média a nejlepší komunikační projekty vznikající jak v České republice, tak na Slovensku. Odborná porota posuzuje přihlášené práce i napříč oborovými sektory a porovnává ty nejzajímavější osobnosti a PR agentury roku. 


PR Worky jsou pravidelné půldenní vzdělávací semináře (cca 4x ročně). Přednáší na nich na předem určená témata několik odborníků. Témata i hosty se snažíme vybírat podle vývoje na trhu a aktuálních trendů s cílem přinést hostům poučení i inspiraci. Semináře jsou placené a jejich cena je vždy zvýhodněna pro členy PR Klubu. 


PR netWorky jsou pravidelné podvečerní semináře (min. 6x ročně), vždy na jedno téma a s jedním či dvěma přednášejícími. Na základě konkrétního tématu pak následuje diskuse s přednášejícím i mezi hosty. Účast na nich je pro členy PR Klubu bezplatná, pro ostatní přihlášené je placená. Po ukončení formální části večera následuje neformální zábava.

 

PR Webináře zprostředkovávají přednášky a diskuze s významnými hosty z oboru PR a komunikace. Členové klubu mohou čerpat informace zdarma a mají volný přístup ke všem záznamům již uskutečněných webinářů.


PR neFormál představuje bezplatná pravidelná setkání členů PR Klubu (cca 3x ročně) s předem stanoveným programem. Členové PR Klubu mají možnost blíže se seznámit s aktivitami PR Klubu, s plánovanými vzdělávacími semináři a jejich tématy, a především navazovat a udržovat kontakty se svými kolegy z oboru. 


Mluvčí roku je oborová soutěž hodnotící práci tiskových mluvčích, kteří vykonáváním profese přímo vytvářejí mediální obraz firem a institucí. Mluvčím roku je každoročně vyhlášen ten, jenž podle názoru odborných hodnotitelů nejvíce projevuje kvalitu své práce spojenou s etickými principy a standardy profese a přispívá k jejímu pozitivnímu vnímání širokou veřejností.