Vyhlašovatel

PR Klub, z. s.

PR Klub je oborovou organizací sdružující přibližně 350 profesionálů v oblasti komunikace a public relations, z toho 41 firem, agentur a institucí, pro které je profesionální komunikace a budování dobré reputace důležité, využívá institucionálního členství. Jeho cílem je podporovat profesní růst svých členů a rozvoj oboru. Pravidelně organizuje vzdělávací akce, diskuze a setkávání týkající se aktuálních oborových a celospolečenských témat z pohledu komunikace. Rovněž pořádá největší komunikační soutěž v Česku Zlatý středník nebo ocenění Mluvčí roku. PR Klub je jednou z nejstarších oborových profesních organizací, vznikl v roce 1998. Sledovat jeho aktivity můžete na sítích Facebook a LinkedIn. PR Klub působí na trhu již od roku 1998 a stále je otevřen novým členům. 

Bližší informace jsou dostupné na: www.prklub.cz nebo na e-mailu: reditelka@prklub.cz.

Co nabízíme svým členům?

​Členství v PR Klubu přináší řadu finančních i nefinančních benefitů. Podrobné informace naleznete zde.

Naše projekty a akce

Zlatý středník je profesní soutěž hodnotící nejlepší komunikační projekty a firemní média vznikající jak v České republice, tak na Slovensku. Odborná porota posuzuje přihlášené práce i napříč oborovými sektory a porovnává ty nejzajímavější osobnosti a PR agentury roku. Zlatý středník je největší oborovou soutěží v České republice.


PR Worky jsou pravidelné půldenní vzdělávací semináře. Přednáší na nich na předem určená témata několik odborníků. Témata i hosty se snažíme vybírat podle vývoje na trhu a aktuálních trendů s cílem přinést hostům nové poznatky i inspiraci. Cena seminářů je vždy zvýhodněna pro členy PR Klubu. 


PR netWorky jsou pravidelná podvečerní setkání, vždy na jedno téma a s jedním či dvěma přednášejícími. Na základě konkrétního tématu pak následuje diskuse s přednášejícím i mezi hosty. Účast na nich je pro členy PR Klubu bezplatná, pro ostatní přihlášené je placená. Po ukončení formální části večera následuje neformální networking.

 

PR Webináře zprostředkovávají přednášky a diskuze s významnými hosty z oboru PR a komunikace. Členové klubu mohou čerpat informace zdarma a mají volný přístup ke všem záznamům již uskutečněných webinářů.


PR neFormál představuje bezplatná pravidelná setkání členů PR Klubu s předem stanoveným programem. Členové PR Klubu mají možnost blíže se seznámit s aktivitami PR Klubu, s plánovanými vzdělávacími semináři a jejich tématy, a především navazovat a udržovat kontakty se svými kolegy z oboru. 


Mluvčí roku je oborové ocenění hodnotící práci profesionálů v oboru z řad ředitelů komunikace a vnějších vztahů, PR manažerů, tiskových mluvčích a zároveň i PR týmů, kteří vykonáváním profese přímo vytvářejí mediální obraz firem a institucí. Prestižní cenu každoročně získají ti, kteří podle názoru odborných hodnotitelů nejvíce projevují kvalitu své práce spojenou s etickými principy a standardy profese a přispívají k jejímu pozitivnímu vnímání širokou veřejností.