Odborná soutěž Zlatý středník přijímá přihlášky firemních médií do 15. února

22. 01. 2019

Firmy, neziskové organizace i vládní instituce mohou zabojovat o ocenění svých interních a externích médií v 17. ročníku prestižní soutěže Zlatý středník. Firemní tištěné i on-line projekty, komunikační kampaně nebo aplikace budou posouzeny uznávanými odborníky z řad tiskových mluvčí, zástupců médií či PR agentur. Uzávěrka přihlášek je 15. února a vyhlášení vítězů proběhne 25. dubna.

Renomovanou soutěž Zlatý středník pořádá již od roku 2002 profesní organizace PR Klub. Letošní ročník nabídne celkem 18 soutěžních kategorií. V nich se utkají firemní interní i externí časopisy, noviny, katalogy, výroční zprávy, webové stránky, aplikace, sociální sítě, videoprezentace, newslettery nebo obsahové strategie. Přihlášku mohou podat firmy, neziskové organizace i vládní instituce do 15. února na www.zlatystrednik.cz/prihlaska/.

„Motivací pro přihlašování firemních médií do soutěže není jen vyhrát prestižní ocenění Zlatý středník. Velká přidaná hodnota je v získání zpětné vazby od respektovaných odborníků na PR a marketingovou komunikaci a inspirace pro další práci,“ sdělila Lucie Mairychová, ředitelka PR Klubu.

Hodnocení odbornou porotou

Letošní porota složená z 38 profesionálů z oblasti PR a marketingové komunikace se zhostí hodnocení tištěných médií, elektronických a on-line médií, obsahových strategií a oborových periodik. „Je mi ctí být porotkyní Zlatého středníku, protože je to soutěž firemních periodik s nejdelší historií u nás a velmi dobrou reputací. V porotě se mohu potkávat s kolegy z oboru a diskutovat s nimi o nových trendech v komunikaci. Věřím, že zpětná vazba od poroty pomáhá těm, kteří periodika tvoří a do soutěže je přihlašují,“ řekla Jitka Němečková, tisková mluvčí Plzeňského Prazdroje.

Organizátor soutěže, profesní sdružení PR Klub, připravuje pro všechny zájemce lednovou debatu s porotci letošního ročníku Zlatého středníku. Přihlašovatelé tak budou mít možnost zeptat se například na způsob hodnocení médií či na doporučení ke způsobu vyplnění přihlášky.

 

Soutěžní kategorie 17. ročníku Zlatého středníku

Tištěná média:

Nejlepší B2E časopis a noviny (interní media)

Nejlepší B2C časopis a noviny

Nejlepší B2B časopis a noviny

Nejlepší G2C časopis a noviny (veřejná a statní správa)

Nejlepší časopis a noviny neziskového sektoru

Nejlepší firemní katalog / profil / jednorázové médium

Nejlepší výroční zpráva

Inovativní a netradiční forma firemní komunikace

 

Elektronická a on-line média:

Inovativní a netradiční formy firemní komunikace

Nejlepší webové stránky a on-line aplikace

Nejlepší profil na sociálních sítích

Nejlepší firemní videoprezentace

Nejlepší newsletter

Obsahová strategie:

Nejlepší obsahová strategie

Oborové kategorie:

Nejlepší periodikum v sektoru: Retail a FMCG

Nejlepší periodikum v sektoru: Telekomunikace a IT

Nejlepší periodikum v sektoru: Průmysl, strojírenství a energetika

Nejlepší periodikum v sektoru: Bankovnictví a finance

 

O PR Klubu:

Garantem a pořadatelem Zlatého středníku je oborová organizace PR Klub, která garantuje nezávislost celého klání. PR Klub je sdružení stovky profesionálů v oblasti PR a jeho cílem je podporovat profesní rozvoj členů i oboru. Pravidelně organizuje neformální setkání a vzdělávací akce určené k profesnímu rozvoji svých členů a zájemců o obor public relations. PR Klub je jednou z nejstarších oborových profesních organizací, na trhu je již dvacet jedna let.

Kontakt:

Lucie Mairychová

výkonná ředitelka PR Klubu

GSM: +420 777 661 910, e-mail: reditelka@prklub.cz

www.zlatystrednik.czwww.prklub.cz