Příjem přihlášek do Zlatého středníku finišuje, nově přibude GrandPrix

20. 01. 2016

Už jen necelý měsíc na konečné podání přihlášky zbývá zájemcům o účast v soutěži firemních publikací Zlatý středník. Periodika mohou registrovat přesně do pondělí 15. února 2016, a to prostřednictvím formuláře zveřejněného na těchto webových stránkách www.zlatystrednik.cz.

Novinkou v letošní soutěži jsou tři takzvané Grand Prix, které budou ze všech přihlášených periodik oceňovat ta s nejlepší grafikou, obsahem a celkovým zpracováním. O jejich udělení, stejně jako o uvedení jedné osobnosti z oboru PR do takzvané síně slávy Zlatého středníku, rozhodne pětičlenné vedení PR Klubu, který soutěž vyhlašuje.

„Výkonný výbor PR Klubu se dříve jednání porot Zlatého středníku nezúčastnil, to se ale nově také změní, každého zasedání se zúčastní jeden z nás,“ říká Petr Langer, předseda PR Klubu. „Důvodem této drobné změny je získání velmi důležité zpětné vazby porotců přímo při jejich zasedání a zároveň i seznámení se s přihlášenými periodiky v jednotlivých kategoriích tak, abychom na následném zasedání mohli kvalitně rozhodnout pro udělení speciálních Grand Prix cen,“ dodává Langer s tím, že stejně jako v předchozích ročnících i letos bude platit, že člen výkonného výboru v rámci zachování nezávislosti soutěže nebude do průběhu jednání porot zasahovat s výjimkou konzultací v organizačních a procedurálních záležitostech. Právě nezávislost hodnocení je pro přihlašovatele důležitým ukazatelem pro podání přihlášky právě do této soutěže.

Mezi porotci se i letos objeví asi desítka nových tváří. Zastoupeni jsou zástupci známých českých PR agentur, tiskoví mluvčí a PR pracovníci významných českých firem, stejně jako zástupci především oborově orientovaných médií či vydavatelských domů. V každé porotě bude zasedat také zkušený grafik. Další novinkou v letošní soutěži je ustanovení poroty, jejímž úkolem bude vyhodnotit elektronická a on-line média. I letos po skončení soutěže obdrží všichni přihlašovatelé od jednotlivých porot závěrečné hodnoticí listy se souhrnným stanoviskem k jejich publikaci včetně zdůvodnění o udělení či neudělení ceny. Složení skupin porotců a jim přidělená periodika k hodnocení nejsou zveřejněna předem s cílem zamezit jejich případnému ovlivňování.

Zlatý středník, připravovaný a garantovaný neziskovou organizací PR Klub z. s., je nejstarší takto zaměřenou soutěží v České republice. Letos bude vyhlášen již 14. ročník. Hodnotí firemní periodická i neperiodická média určená k reprezentaci společnosti, prezentaci výrobků a služeb vůči zákazníkům, obchodním partnerům nebo zaměstnancům.